Test version Lärobok i Fortran 95

Version 3.5

© Bo Einarsson 1994, 1997, 2004, 2007, 2014

Direkt till Innehållsförteckningen!

Bo Einarsson
Nationellt Superdatorcentrum
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING
Email:  boein@nsc.liu.se
WWW:    https://www.nsc.liu.se/~boein/
WWW:    http://www.boein.se/
Denna bok fanns att köpa på Bokakademin och finns nu tillgänglig för nedladdning: Hypertextversionen är direkt tillgänglig på nätet som http://www.nsc.liu.se/~boein/f90/.

Varje kapitel, liksom varje appendix, utgör ett självständigt HTML-dokument, en egen fil.

Jag rekommenderar läsaren att kunna skilja på följande stilar: normal stil, fet stil, kursiv stil, och Courier eller TTY eller skrivmaskinsstil. Courier användes för alla Fortran ord och för all kod.

Tills vidare skriver jag eventuella grekiska bokstäver som my och pi.

Denna version, som ej utnyttjar ramar har filnamnet f90.html.

När man läser ett kapitel (eller ett appendix) kan pilarna nedtill föra Dig till föregående kapitel, till denna huvudsida (till början på innehållsförteckningen) eller till nästa kapitel.

Teknisk information Innehållsförteckning Förord

En version med ramar (FRAMES) finns av denna HTML-bok. Den är lättare att orientera sig i och finns som index.html.

Lycka till med Fortranstudierna!

Bo Einarsson


Sök

Innehållsförteckning

Direkt till Innehållsförteckningen för Appendix


Senast modifierad: 3 juni 2014
boein@nsc.liu.se