Appendix 4. Genomgång av hela språket Fortran 90

A 4.0 Inledning

Här följer den utlovade systematiska genomgången av hela språket Fortran 90. Den följer vad gäller ordningen Appendix D (syntaxregler) av den formella standarden ISO (1991).

A 4.1 Teckenkombinationer

Vissa grundbegrepp i Fortran skrives med mer än ett skrivtecken.

A 4.2 Datatyper

A 4.3 Deklarationer

A 4.4 Initieringar

A 4.5 Implicita deklarationer

A 4.6 Speciella specifikationer

A 4.7 Allokeringssatser

A 4.8 Tilldelningar

A 4.9 Exekveringskontroll

A 4.10 Programenheter

De olika programenheterna är huvudprogram, moduler, BLOCK DATA, subrutiner och funktioner.

A 4.11 In- och utmatning

En fullständig diskussion gavs i kapitel 7 och upprepas därför ej här. Se även diskussionen av FORMAT-bokstäverna i Appendix 2.

Informell sammanställning över de nya satserna i Fortran 90 Innehåll Inbyggda funktioner och subrutiner i Fortran 95


Senast modifierad: 27 november 2000
boein@nsc.liu.se