21. Programspråket F

21.1 Ett programspråk med både ett förflutet och en framtid

Det nya språket FTM har utvecklats som en möjlig ersättare för Pascal vid programmeringsutbildning, men det är samtidigt en äkta delmängd av Fortran 90 och Fortran 95.

Det finns F-kompilatorer för Windows, Unix och Linux gratis tillgängliga, och nästan gratis för MAC Power PC.

Nyckelord är reserverade ord och måste ges med små bokstäver (gemener), andra identifierare kan vara blandat stora och små bokstäver (men bara i en kombination per variabel, och på grund av att det är en delmängd av Fortran kan inte Var och vaR avse olika variabler). Funktioner och subrutiner tillåtes enbart via moduler, funktioner måste ha en resultatvariabel. Alla variabler måste deklareras explicit (satsen IMPLICIT NONE är därför implicit, och fick tidigare inte förekomma explicit, numera är den dock tillåten av kompatibilitetsskäl).

När den är tillgänglig är därför kompilatorväljaren -u mycket användbar vid test av F program med en Fortran 90 kompilator.

Läroböcker om F:

Ett exempel på ett program i F finns i appendix A 8 om Fortrans utveckling.

21.2 Vad finns i Fortran 90 men inte i FTM

Här följer en kort beskrivning av vad som finns i Fortran 90, men inte i F.

Alla F program är samtidigt giltiga Fortran 90 program!

Ett F program innehåller inte:

Ett F program kan inte ha följande kommandon:

Ett F program kan inte ha följande inbyggda funktioner:

Ett F program kräver att:

Ett F program kräver vidare att följande valfria element i Fortran 90 följes:

Nyheterna i Fortran 95 Innehåll Diverse övningar


F är ett varumärke för Imagine1, Inc., The Fortran Company, Tucson, Arizona, USA.
Senast modifierad: 3 juni 2014
boein@nsc.liu.se