1997-03-10
boein@nsc.liu.se

NSCinfo nr 114 (1997-03-10)

1. Nyhetsbreven

Med början med detta nyhetsbrev sändes dessa inte längre ut som epost, utan finns bara på Webben. Med epost sändes numera endast ett meddelande om att ett nytt nyhetsbrev finns, och dess adress.

Om man använder Netscape Mail kan man direkt nå nyhetsbrevet genom att klicka!

2. Forskarskola

HPDR och NGSSC utlyser medel för doktorandtjänster inom området tekniskt-vetenskapliga beräkningar. Se annons.

3. T-skal

På allmän begäran har vi nu lagt till möjligheten att köra tcsh på både C90 och T3E. Kommandot ligger på /usr/local/bin/.

4. Strömavbrott på Linköpings universitet

På grund av ombyggnadsarbeten vid Linköpings universitet sker ett strömavbrott lördagen den 15 mars 1997.

Kommunikationen med Cray berörs ej, men NSC:s arbetststationer (inklusive epost, ftp och Webb) är nere.

Avbrottet är mellan fredag kväll och lördag kl. 16.00.

5. Nytt säkerhetssystem

Det nya säkerhetssystemet är nu uttestat och i drift. Den enskilde användaren har tills vidare kvar det gamla systemet, men byte till det nya "SecurID" sker successivt, och alla nya användare tilldelas automatiskt det nya systemet, till vilken varken certifierare (svart dosa) eller batteri erfordras. Det kommer att användas både på C90 och T3E.

Notera att man som lösenord ger först sin egen PIN-kod, och sedan direkt följd (utan mellanslag) av SecurID-koden.

6. E-post från Cray

Vi har nu fått igång utgående epost från både Cray C90 och T3E. Detta kan bland annat användas för att automatiskt sända ett meddelande då aktuellt jobb är klart. Av säkerhetsskäl tillåtes inte inkommande epost till Cray. Tyvärr har epost från C90 ej fungerat sedan några månader, men nu är det åter igång.

Vi rekommenderar att Du lägger in en fil .forward på båda Cray-datorerna, för att därigenom få all post till Din normala brevlåda. Denna fil skall innehålla Din fullständiga epost-adress.

Metoden för att få ett meddelande från C90 skiljer sig om man ger kommandot "cqsub" på den egna arbetsstationen (utnyttjande NQS) eller ger kommandot "qsub" direkt inloggad på Cray.

a) cqsub på arbetsstationen

Detta fås genom att lägga till de båda optionerna -me och -mu datorpostadress i jobbfilen. Ett exempel på en sådan jobbfil:
	#QSUB -r MailTest
	#QSUB -me -mu boein@nsc.liu.se
	echo Testing automatic mail message!
Svarsbrevet får det utseende som gavs i nyhetsbrev 104.

b) qsub direkt inne i Cray

Detta fås genom att lägga till optionen -me till qsub, eller genom att ange den i jobbfilen. Ett exempel på en sådan jobbfil:
	#QSUB -r MailTest
	#QSUB -me 
	echo Testing automatic mail message!
Dessutom måste man ordna automatisk vidaresändning från Cray genom att på hemkatalogen lägga in filen .forward eller genom det krångligare sätt som rekommenderades i nyhetsbrev nr 101, nämligen utnyttjande exempelvis filen /usr/mail/x_nscbi. Systemet kollar först på hemkatalogen; om eftersändning inte begärts där går den vidare till mail-katalogen. Vi rekommenderar användning av .forward på hemkatalogen.

Svarsbrevet blir i stort sett oförändrat jämfört med tidigare, den stora skillnaden är att det nu är sänt till x_nscbi@sn4004 och ej till boein@nsc.liu.se.

7. NAG-biblioteket installerat på Cray T3E

Cray och NAG har ingått ett avtal om att NAG:s bibliotek ingår under det första året av en T3E installation. Vi har nu fått leverans av den icke-parallella versionen, och väntar på leverans av den parallella.

Biblioteket användes på helt normalt sätt med kommandot

    f90 program.f -lnag -L/usr/local/lib
Fullständig dokumentation av det nu installerade icke-parallella paketet finns dels på NSC och Combitech Network, dels på NAG:s Webb-server www.nag.co.uk. Det är Fortran 77 biblioteket i version 17 kompilerat med Fortran 90 som just installerats. Härvid användes optimering med -O scalar3, utom för ett fåtal rutiner där optimeringen slogs av. Biblioteket utnyttjar BLAS och LAPACK från Cray:s bibliotek libsci.a, utom för SGETRI, CGETRI, CSTEIN, SGEBAK och CGEBAK, vilka är Fortran-versioner från NAG.

På arean /usr/local/lib/flcre17se/examples/ finns testprogram, eventuella indatafiler samt resultat för samtliga program. Dessa exempel är en bra grund att bygga på vid användning av rutinerna i biblioteket. En bra metod att köra ett av dessa testprogram är att använda skriptet nagexample, till exempel genom att skriva /usr/local/lib/flcre17se/scripts/nagexample e01bee, varvid samtliga filer som hör till detta testexempel E01BEE kopieras till hemarean, kompileras, länkas och körs.

På arean /usr/local/lib/flcre17se/doc/ finns blandad dokumentation. Ytterligare information erhålles i form av "Users' Note" med kommandot man nag på T3E.

Biblioteket är här i enkel precision, dvs cirka 16 decimala siffror. NAG:s normala rutinnamn är av formen A02AAF, dvs slutar på ett F. Om rutinen är i enkel precision, som i vårt fall, slutar namnet däremot på E, dvs A02AAE. Hjälprutiner och COMMON-block har omkastade namn i enkel precision, dvs hjälprutinen C02ADZ har blivit ADZC02 och COMMON-blocket AC02AD har blivit ADC02A. Namnet på COMMON-blocket saknar dock normalt betydelse vid användningen, eftersom det användes för kommunikation mellan olika NAG-rutiner.

8. Introduktionskurs till T3E

NSC arrangerar måndagen den 7 till onsdagen den 9 april 1997 i Linköping en introduktionskurs i användning av Cray T3E. Närmare upplysningar från Niclas Andersson.

9. Seminarieserie

Detta avsnitt är något uppdaterat den 12 mars.

NSC startar en ny seminarieserie. Vi planerar ett föredrag av Kersti Hermansson från Uppsala den 17 april, ett av Per Lötstedt från SAAB den 15 maj, och ett av Nils Gustafsson från SMHI (om HIRLAM-modellen för väderprognoser) den 12 juni. Närmare upplysningar följer, se till exempel vårt kalendarium.

10. Seminarium om C++ och högpresterande beräkningar

Ett seminarium "Use and experience of C++ in high-performance computing" arrangeras av NSC, HPDR och NGSSC (the National Graduate School in Scientific Computing) onsdagen den 19 mars 1997 kl. 09.30 - 16.00.

Lokal: Linköpings universitet, Hus B, 2:a våningen, rum Betinget.

Närmare upplysningar finns.


Redaktör: Bo Einarsson, NSC, 013-281432
Ansvarig utgivare: Larsgunnar Nilsson, NSC, 013-281107