NSCinfo nr 104 1996-02-12
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 104 (1996-02-12)

1. Ansök om mer tid.

Vi räknar med att den nuvarande maskinen (Cray Y-MP) kommer att drivas vidare åtminstone fram till sommaren, eventuellt parallellt med en ny maskin.

Eftersom flera användares konton tagit slut under de senaste dagarna rekommenderar vi att Ni under februari och mars sänder in ansökan om ytterligare tid. Vi har nämligen tyvärr råkat ut för att en del kunders tid tagit slut under den remiss som sker av alla större ansökningar. Dessa användare har därför utsatts för onödiga avbrott i körningarna.

Sök därför i god tid!

2. Status-bild på Cray-jobben.

För den i nyhetsbrev 103 angivna metoden att erhålla aktuell beläggning på Cray gäller att det nu flyttats till en dator som vi avser behålla längre. Den nya datorn är ftp.nsc.liu.se och aktuellt skript kan som tidigare hämtas med anonym ftp från denna, filen pub/cray/ustat

Det ser nu ut som följer

	ftp -n ftp.nsc.liu.se <<eof 
	user anonymous anonymous
	get status/nscstat.dat -
	quit
	eof
När man hämtat skriptet till sin maskin ger man det skyddskoderna -rwxr-xr-x och placerar det så att det ingår i alla användares sökväg (path) eller skapar en global alias som exekverar skriptet vid kommandot ustat.

3. Epostmeddelande då ett jobb terminerar.

Det är nu möjligt att att få ett meddelande via elektronisk post till sin ordinarie datorpostlåda när ett jobb är färdigt. Detta fås genom att lägga till de båda optionerna "-me" och "-mu datorpostadress" till qsub, eller genom att ange dem i jobbfilen. Ett exempel på en sådan jobbfil:
	#QSUB -r MailTest
	#QSUB -me -mu boein@nsc.liu.se
	echo Testing automatic mail message!
Svarsbrevet får följande utseende
From nqs@sn1037 Wed Feb  7 08:45:47 1996
Date: Wed, 7 Feb 96 07:45:37 GMT
From: Network Queueing System <nqs@sn1037>
To: boein@nsc.liu.se
Subject: NQS request:  63574.sn1037 ended.
Content-Length: 605

Message concerning NQS request:  63574.sn1037 ended.
Request name:   MailTest
Request owner:  x_nscbi
Mail sent at:   08:45:36 MET
Request exited normally.

_Exit() value was: 0.

Job log follows:

02/07 08:45:30 Arrived in <gate@sn1037> from <sn1037>.
02/07 08:45:30 Arrived in <t200_m8@sn1037> from <gate@sn1037>.
02/07 08:45:31 Started, pid=<15988>, jid=<51430>, shell=<>, umask=<18>.
02/07 08:45:31 Running in queue <t200_m8>.
02/07 08:45:31 Finished.
02/07 08:45:31 Returning stderr output file.
02/07 08:45:34 Returning stdout output file.
02/07 08:45:36 Sending <ended> mail to <boein@nsc.liu.se>.

4. Programvara.

Avtal på Finita Element programmet ABAQUS är åter tecknat.

5. Gaussian 94.

Gaussian 94 har nu installerats på Cray. För att det ska kunna användas måste två rader läggas till filen .cshrc:

	setenv g94root /usr/local/lib
	source $g94root/g94/g94.login
Dessutom bör man nu naturligtvis starta "g94" i stället för "g92"!

Liksom tidigare kommer vi att trycka upp "User's Reference" och "Programmer's Reference" till självkostnadspris. Kontakta Ulla Bjuhr Jönsson (email: ubj@nsc.liu.se; tel 013-282618) för beställning.

6. From small to large.

Den 31 maj disputerar en av NSC:s användare, Jan Fagerström. I samband med detta arrangerar NSC och IFM en konferens på temat "From small to large" torsdagen den 30 maj. Det är den tredje gången denna konferens anordnas.

Konferensen hålls i det nybyggda Fysikhuset på Linköpings Universitets campusområde. Vi hoppas kunna intressera våra nordiska grannar för evenemanget; Jan har bland annat tillbringat några månader i Odense.

Intresseanmälan skickas till, och mer information ges av, Bo Sjögren (email: bosj@nsc.liu.se; tel 013-282625).

7. Fortran 90.

En ny version (2.0) av Cray:s kompilator för Fortran 90 kommer snart att installeras. Vi hoppas att den skall lösa en del av de små problem vi haft med den nuvarande kompilatorn.