NSCinfo nr 101 1995-11-07
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 101 (1995-11-07)

1. Elektronisk mail från Cray.

Vi har nu öppnat möjligheten att sända email från Cray. Däremot är naturligtvis email till Cray fortfarande spärrad!

En viktig användning av email på Cray har varit att systemgruppen sänt meddelande om slut på tilldelad körtid. Det är nu lämpligt att lägga in en vidarebefordran av email på Cray till den normala maskinen. Man lägger in "forward" på följande sätt:

På arean /usr/mail/ skapar man en fil med namnet lika med sitt användarnamn på Cray och med innehållet

Forward to normal_email_adress
För Bo Einarsson kommer därför filen /usr/mail/x_nscbi att innehålla
Forward to boein@nsc.liu.se
En metod att skapa filen är att först sända ett brev till sig själv på Cray och sedan editera filen på /usr/mail/ Notera att mail på Cray inte automatiskt generar en "Subject"-rad!

2. Status-bild på Cray-jobben.

Tillägg 1999-02-05: De fyra första av länkarna nedan är nu föråldrade!

I förra NSC Info berättade vi att från WWW erhålles aktuell beläggning med

URL = "http://www.nsc.liu.se/cgi-bin/craystatus"
Varje gång man laddar in den (med Reload) blir den uppdaterad. Numera uppdateras den dessutom automatiskt varje minut (om man använder Netscape 1.1N eller senare).

Veckans utnyttjande av de olika resurserna framgår av

URL = "http://www.nsc.liu.se/NLB_plots.html"
I denna bild används som tidsenhet hundradelar av dygn, räknat från midnatt mellan söndag och måndag.

Bo Sjögren har dessutom ordnat presentation av aktuell beläggning för vår Parsytec

URL = "http://www.nsc.liu.se/cgi-bin/powerfixstatus"
och för vår MasPar
URL = "http://www.nsc.liu.se/cgi-bin/masparstatus"
Samtliga ovan är dessutom direkt tillgängliga från NSC:s hemsida
URL = "http://www.nsc.liu.se/"
Även ansökningsformulären finns numera där!

3. Frontenden.

Vår gamla trotjänare NSCFE, en VAX, har nu tjänat ut. Den togs ur drift den 2 november 1995.

Notera därför några nya email-adresser för personalen på SAAB:

Tommy Karlsson tomka@weald.air.saab.se
Bengt-Olov Ericsson boer@weald.air.saab.se
Göran Magnusson gomag@weald.air.saab.se
Gun Skagerström gunsa@weald.air.saab.se

4. Personlig installation av NQE

NQE är efterträdaren till CLS-UX och VAX station. Jag antager att programvaran är installerad på Ditt system. Följande måste sättas för varje användare, en del kan ha gjorts centralt av systemgruppen.

Jag antager nedan att programvaran är installerad på Din arbetsstation på den "normala" platsen /usr/opt/craysoft/nqe/

a) Sökväg. Följande skall in i PATH

	/usr/opt/craysoft/nqe/bin
	/usr/opt/craysoft/nqe/etc
b) Sökväg för manualer. Följande skall in i MANPATH
	/usr/opt/craysoft/nqe/man
	/usr/opt/craysoft/flexlm/man
c) Vissa miljöparametrar
	setenv NQS_SERVER cray.nsc.liu.se
	setenv NLB_SERVER nscfs.nsc.liu.se 
(Namnet cray.nsc.liu.se kan ersättas av 193.10.2.2; namnet nscfs.nsc.liu.se kan ersättas av 130.236.100.7)

d) I användarens fil .rhosts bör återfinnas rader med

	cray x_nscXX
	cray.nsc.liu.se x_nscXX
Här skall naturligtvis XX ersättas med respektive användares tecken.

e) Kopiera följande filer från /usr/opt/craysoft/nqe/2.0/ till egen huvudkatalog (inloggnings-directory)

	.Xdefaults-Cload
	.Xdefaults-Cqstat

5. Användning av Cray via NQE

Man kan enkelt testa att allt är rätt genom att pröva följande kommandon

cload Ger lasten (primärminne, sekundärminne och CPU-utnyttjande) på Cray.
cqstat Ger aktuella jobb (ersätter ustat). Talar om vilken NLB_SERVER som användes.

Dessa båda ger normalt en felutskrift om "Locale C" som man kan strunta i.

En första allvarlig test är att se vad klockan är på Cray. Skriv följande

	cqsub -P -u x_nscXX
	date
	Kontroll-D
Som användarnamn skall naturligtvis det riktiga användas!

Resultatet blir att först frågar systemet efter lösenord, varvid SDC-koden skall användas:

	Destination password:
	Request 12345.sn1037 submitted to queue gate
Man ser nu efter om det bildats några nya filer genom att skriva ett "dir" kommando
	ls -laF ST*

	-rw-r--r-- 1 XX users	0 Nov 3 14:30	STDIN.e12345
	-rw-r--r-- 1 XX users 282 Nov 3 14:30	STDIN.o12345
Härvid svarar 12345 mot ett femsiffrigt löpnummer (jobbnummer). Notera att det bildas en tom utfil och en verklig utfil! Båda är utfiler i den meningen att det tar en stund innan de finns på arbetsstationen.

För att ta bort jobb finns kommandot

	cqdel -P -u x_nscXX jobbnumret