NSCinfo nr 109 1996-10-08
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 109 (1996-10-08)

1. Seymour Cray avliden

Grundaren av Cray Research, och konstruktören av Cray-1 och Cray-2, Seymour Cray avled lördagen den 5 oktober i sviterna efter en bilolycka den 23 september.

Seymour Cray var född 1925 i Chippewa Falls, Wisconsin, och tog sin universitetsexamen i elektoteknik vid University of Minnesota 1950. Han började sedan att arbeta med UNIVAC I (den första kommersiella datorn) och var en av grundarna till Control Data. Där konstruerade han CD 7600 och STAR-100, för att sedan 1972 grunda Cray Research.

Hans arkitektur av Cray-1 var ett genombrott; den maskinen var 100 gånger kraftfullare än vad någon konkurrent kunde erbjuda vid den tiden (1976). Hans företag har behållit försprånget, men det är mindre nu.

Se även dödsrunor från Cray och CNN.

2. Installation av Cray C90, påminnelse

Det andra steget i den nyligen annonserade utbyggnaden av NSC:s datorresurser sker nu i oktober 1996, då Cray Y-MP utbyts mot en Cray C 90 med fyra mycket kraftfulla processorer.

Under veckan 14 oktober till 20 oktober kommer maskinen att med kort förvarning stängas av ett antal gånger för test av det nya operativsystemet. Under söndagen den 20 oktober kommer köerna att stoppas för att låta jobben om möjligt gå färdigt. Vid midnatt mellan söndag och måndag stängs maskinen av för slutlig backup.

Måndag den 21 oktober påbörjas det omfattande monteringsarbetet.

Den nya maskinen beräknas vara i full drift onsdagen den 30 oktober kl. 08.00. Notera att då gäller normaltid (vintertid).

3. Cray-dokumentation tillgänglig på WWW

Vi har sedan november 1994 erbjudit våra användare att läsa Cray-dokumentation via ett speciellt system CrayDoc.

Eftersom detta har haft en del problem, bland annat är det litet krångligt att använda, har Cray tänkt om och vi kan nu erbjuda all dokumentation på ett vanligt WWW system.

Vi har lagt upp "Cray Research Online Software Publications Library" på en ny Webb-server på NSC i Linköping.

http://manul.nsc.liu.se:8080/

Observera att ":8080" skall vara med! Systemet är mycket lätt att använda. Alla manualer är ännu inte tillgängliga på WWW, systemet är under uppbyggnad och mer kommer efterhand. Bilder och tabeller är ännu inte implementerade i alla dokument, kommer senare!

Tills vidare finns gamla CrayDoc kvar, men vi avser att avveckla det snart.

4. C++

I samband med inköpet av de nya datorerna fick vi även licens för C++. Du är därför välkommen att utnyttja även detta språk.

Hos Cray är det samma miljö "Cray C/C++ Programming Environment" för C och C++. Med kommandot "CC" erhålles C++ kompilatorn (version 2.0), med kommandot "cc" eller "c89" erhålles Cray Standard C (version 4.0.3). Dokumentationen är i samma manual, SR-2179. I nuvarande version innehåller Cray C++ inte alla egenskaper hos C++.

5. Fortran 77 och Fortran 90

Cray, liksom de flesta andra leverantörer, kommer snart att inte längre erbjuda något Fortran 77 system (utom att Fortran 77 är en äkta delmängd av Fortran 90).

För Cray gäller att Fortran-systemet cf77 innehåller fem komponenter (kompilatorn cft77, länkaren segldr, den generiska preprocessorn gpp, den Fortran-specifika preprocessorn fpp och parallelliseraren fmp). Allt detta sköts hos Fortran 90 systemet direkt av kompilatorn f90.

En utmärkt beskrivning av skillnaderna ges i URL = http://www.nersc.gov/software/prgenv/compilers/f90Diff.html (Denna URL uppdaterad 1998-12-04)

Dessutom rekommenderas kommandot "man f90" på Cray.

Det finns några mycket små avvikelser från begreppet "äkta delmängd", se Bo Einarssons lärobok, avsnitt 16.7. Se URL = http://www.nsc.liu.se/~boein/f90/k16.html#16.7

I det avsnittet behandlas även de egenskaper i Fortran 66 som inte är med i Standard Fortran 77 men väl i nästan alla Fortran 77-kompilatorer.