Lärobok i Fortran 95

Teknisk Information

Bo Einarsson
Matematiska institutionen
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
Tel 013-151896 (bostad)
E-post boein@nsc.liu.se

INLEDNING

Denna version av min lärobok i Fortran 95 har enbart relativa länkar för alla filer som direkt tillhör läroboken, och använder absoluta länkar endast för externa Webb-sidor. De externa länkarna blir snabbt föråldrade eftersom många webb-platser minst årligen fullständigt ändrar sin struktur. Meddela mig gärna när någon länk ej längre fungerar!

Denna samling av filer kan användas via internet.

Nya och ändrade rutiner

Denna version 3.0 förutsätter en fullständig nedladdning av alla filer, eftersom nästan alla har uppdaterats.

Detta är en lista på nytillkomna och ändrade rutiner sedan version 3.0 distribuerades.

k4.html 	1999-07-26   Mindre justering
k13.html	1999-07-27   Mindre justering
k14.html	1999-07-27   Mindre justering
k18.html	1999-07-09   Omnumrering av kapitel 19 - 23
k19.html	1999-07-09   Omnumrering av kapitel 19 - 23
                (Nu kapitel 22)
kod/chanel1.f90	1999-07-20   Ny rutin
kod/chanel2.f90	1999-07-20   Ny rutin
kod/common.f90	1999-07-27   Ny rutin
kod/lab2.f90	1999-07-26   Ny rutin
kod/modul.f90	1999-07-27   Ny rutin
kod/slinga1.f90	1999-07-09   Ny rutin
kod/slinga2.f90	1999-07-09   Ny rutin

Detta är en lista på nytillkomna och ändrade rutiner sedan version 3.1 distribuerades.

Alla ändringar ovan är införda i den distribuerade version 3.1.

b4.html     2000-11-27   Mindre rättelse
b11.html    2000-09-01   Mindre justering
f.html    	2001-05-15   Nya adresser till Imagine1
k15.html 	2000-08-31   Mindre justering

kod/epsilon2.f90	2001-06-07   Ny rutin
kod/epsilon4.f90	2001-06-07   Ny rutin
kod/slinga3.f90	    1999-09-10   Ny rutin rättad

gifs/img*.gif	2001-05-23   Nya bilder (formler)

alfa.html	2000-06-28   Borta, ingår i b7.html
sun_s.html	2000-06-28   Borta, ingår i b7.html

Detta är en lista på nytillkomna och ändrade rutiner sedan version 3.2 distribuerades.

Alla ändringar ovan är införda i den distribuerade version 3.2.

b2.html	    2001-08-22   Mindre justering
b10.html    2002-01-22   Mindre justering
b14.html    2001-08-22   Mindre justering
k5.html 	2002-05-29   Mindre justering
k8.html 	2002-05-29   Mindre justering
k17.html	2001-08-24   Mindre justering
k19a.html	2001-07-05   Nya kapitel 19 kompletterat
gifs/img4.gif	2001-09-03   Korrigerad bild (formel)
kod/loes.f90	2001-12-03   Mindre justering
kod/loes1.f90	2001-12-03   Mindre justering

Detta är en lista på nytillkomna och ändrade rutiner sedan version 3.3 distribuerades.

Alla ändringar ovan är införda i den distribuerade version 3.3.

b5.html     2007-05-27   Mindre rättelse
b6.html     2007-09-21   Mindre justering
b7.html	    2006-03-20   Mindre justering
b8.html	    2007-05-23   Mindre justering
fortran.html	2007-09-21   Mindre uppdatering
frame_f.html	2007-09-21   Mindre justering
k3.html 	2007-02-08   Mindre komplettering
k6.html 	2007-02-18   Mindre justering
k7.html 	2007-04-27   Mindre justering
k19.html	2006-11-03   Justering av nya kapitel 22
search.html 	2006-08-02   Mindre justering
ia_newton.f90 	2005-03-14   Ny
f95.jpg 	2007-09-21   Ny

Detta är en lista på nytillkomna och ändrade rutiner sedan version 3.4 distribuerades.

Alla ändringar ovan är införda i version 3.4.

b12.html    2008-12-16   Mindre justering
b15.html    2011-07-14   Mindre justering
baksida.html	2007-11-19   Mindre justering
contents.html	2008-12-16   Mindre justering
f90.html    	2013-01-18   Mindre justering
f95.html	2007-11-19   Mindre justering
f2003.html	2011-07-17   Mindre justering
forord.html	2011-07-17   Mindre uppdatering
inledning.html	2011-07-14   Mindre komplettering
litteratur.html	2008-11-24   Mindre justering
svar.html	2007-11-19   Mindre justering
vaelkommen.html	2013-01-18   Mindre justering
pc.html 	2011-07-17

Uppdateringar

Bilder (och några formler) finns i underkatalogen gifs och källkod i underkatalogen kod. Kapitel heter k(siffra).html och bilagor (appendix) heter b(siffra).html. Övriga dokumentnamn är självförklarande, utom fortran.html, som innehåller länkar till andra Fortran-dokument.

Uppdateringar kan laddas ner från http://www.nsc.liu.se/~boein/f90/pc.html. Kontakta gärna Bo Einarsson för information!

Startsida Innehållsförteckning Förord


Senast modifierad: 18 januari 2013
boein@nsc.liu.se