Fortran 95 Lärobok i Fortran 95

Version 3.4

© Bo Einarsson 1994, 1997, 2004, 2007

Bo Einarsson
Nationellt Superdatorcentrum
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING
Email:  boein@nsc.liu.se
WWW:    http://www.nsc.liu.se/~boein/
Denna bok fanns att köpa på Bokakademin och finns nu tillgänglig för nedladdning: Hypertextversionen är direkt tillgänglig på nätet som http://www.nsc.liu.se/~boein/f90/.

Varje kapitel, liksom varje appendix, utgör ett självständigt HTML-dokument, en egen fil.

Jag rekommenderar läsaren att kunna skilja på följande stilar: normal stil, fet stil, kursiv stil, och Courier eller TTY eller skrivmaskinsstil. Courier användes för alla Fortran ord och för all kod.

Tills vidare skriver jag eventuella grekiska bokstäver som my och pi.

Denna version med ramar (FRAMES) är lätt att orientera sig i och finns som index.html.

Om Din Webbläsare utnyttjar JavaScript kommer namnet på respektive kapitel att visas i läsarens adressfält vid Internet Explorer. Vid användning på Mac kan härvid de svenska bokstäverna bli fel.

Dessutom finns en version utan ramar (NOFRAMES) på filen f90.html.

När man läser ett kapitel (eller ett appendix) kan pilarna nedtill föra Dig till föregående kapitel, till början på innehållsförteckningen, eller till nästa kapitel.

Lycka till med Fortranstudierna!

Bo Einarsson

Teknisk information Innehållsförteckning Förord


Senast modifierad: 18 januari 2013
boein@nsc.liu.se