NSC Nyhetsbrev

Vi sammanställde från december 1992 och fram till mars 1997 ungefär en gång i månaden ett nyhetsbrev i WWW-form på svenska. Dessa gamla nyhetsbrev kan nås via nedanstående sammanställning.

Ännu äldre nyhetsbrev, ända från 1989, finns som textfiler, se slutet av denna fil.

I nedanstående klickbara lista har längst till höger angetts en rubrik som svarar mot en viktig del av dokumentet.

NSCinfo nr 115 (1997-03-24) T3E

NSCinfo nr 114 (1997-03-10) E-post, NAG på T3E

NSCinfo nr 113 (1997-02-24) Ny Webb-server

NSCinfo nr 112 (1997-01-20) Statistik

NSCinfo nr 111 (1996-12-02) Jul

NSCinfo nr 110 (1996-10-30) Dokumentation

NSCinfo nr 109 (1996-10-08) Seymor Cray

NSCinfo nr 108 (1996-09-19) Ny distribution

NSCinfo nr 107 (1996-08-16) Köer

NSCinfo nr 106 (1996-04-17) Utbyggnad

NSCinfo nr 105 (1996-03-19) E-post

NSCinfo nr 104 (1996-02-12) E-post

NSCinfo nr 103 (1996-01-24) Borttagning

NSCinfo nr 102 (1995-11-28) Jul

NSCinfo nr 101 (1995-11-07) NQE

NSCinfo nr 100 (1995-09-04) Information

NSCinfo nr 99 (1995-08-21) Frontenden ut

NSCinfo nr 98 (1995-08-07) VAX-filer

NSCinfo nr 97 (1995-06-22) Systemuppgradering

NSCinfo nr 96 (1995-05-12) Fortran 90

NSCinfo nr 95 (1995-04-24) ABAQUS

NSCinfo nr 94 (1995-03-06) Nyhetsbreven

NSCinfo nr 93 (1995-01-23) Fortran 90

NSCinfo nr 92 (1994-12-08) Användarhandledning

NSCinfo nr 91 (1994-11-10) craydoc

NSCinfo nr 90 (1994-09-26) Information

NSCinfo nr 89 (1994-08-22) Projektuppföjning

NSCinfo nr 88 (1994-06-07) Interaktivitet

NSCinfo nr 87 (1994-04-28) Projektuppföjning

NSCinfo nr 86 (1994-04-18) Interaktivitet

NSCinfo nr 85 (1994-02-28) Lagring

NSCinfo nr 84 (1994-02-04) Gaussian

NSCinfo nr 83 (1993-12-13) Hjälpprogram

NSCinfo nr 82 (1993-11-30) Status

NSCinfo nr 81 (1993-11-22) Cray Y-MP

NSCinfo nr 80 (1993-11-01) Uppgradering

NSCinfo nr 79 (1993-10-08) Uppgradering

NSCinfo nr 78 (1993-08-26) Certifieraren

NSCinfo nr 77 (1993-06-25) Cray information

NSCinfo nr 76 (1993-05-24) Modem-telefon

NSCinfo nr 75 (1993-04-28) Debitering, LAPACK

NSCinfo nr 74 (1993-04-07) ftp mot Cray

NSCinfo nr 73 (1993-03-04) Anonym ftp

NSCinfo nr 72 (1993-02-10) Byte av OS

NSCinfo nr 71 (1993-01-26) Regler

NSCinfo nr 70 (1992-12-21) Jul

NSCinfo nr 45 (1992-01-27) Projektuppföljning

Äldre nyhetsbrev finns även i textform, de äldsta enbart i textform. Det är att föredraga att använda vanlig ftp eller Netscape Communicator och inte Internet Explorer vid läsning av dessa dokument, som saknar filtyp. Textvarianten kan erhållas med ftp. Dokumenten finns dels i 7-bits form som nr112 och dels i 8-bitsform (från och med nr 063(8)) som nr1128. Dessa två senare kan inte alls läsas med Internet Explorer.

Nyhetsbreven Nr114 och Nr115 finns däremot endast som HTML-dokument.

 

NSC

info@nsc.liu.se     Last modified: 2002-06-27        webmaster@nsc.liu.se