1997-03-24
boein@nsc.liu.se

NSCinfo nr 115 (1997-03-24)

1. NSC:s Webb

Våra Webb-sidor använder sig av tabeller, men inte av ramar. Sidorna fungerar bra under Webbläsare som Mosaic 3.0, Netscape 3.0 och Internet Explorer 3.0 (eller senare). Mosaic 2.7b5 för UNIX fungerar hyfsat så länge man inte slår på tabell-funktionen.

Synpunkter och förslag till förbättringar av både innehåll och utseende på våra Webbsidor mottages tacksamt av webmaster.

2. Seminarieserie

Fullständig information om NSC:s nya seminarieserie finns nu i vårt kalendarium.

Den svenska versionen av kalendariet utnyttjar tabeller, men det gör inte den engelska versionen.

3. NSC:s ftp-server

Som tidigare meddelats håller vi på med att avveckla vår gamla Sun 4/370, kallad nsc.liu.se. Dess samtliga funktioner är nu flyttade till en Sun SPARC med namnet nscfs.nsc.liu.se. Detta innebär bland annat att ftp bör ske till ftp.nsc.liu.se.

Epost-adresserna är däremot oförändrade, till exempel info@nsc.liu.se.

Den nya ftp-servern innebär en förändring i hur man får status-bild på Cray C90-jobben.

Aktuellt skript kan som tidigare hämtas med anonym ftp från vår ftp-server, filen pub/cray/ustat

Det ser nu ut som följer

	ftp -n ftp.nsc.liu.se <<eof 
	user anonymous anonymous
	get status/nscstat.dat -
	quit
	eof
När man hämtat skriptet till sin UNIX-maskin ger man det skyddskoderna -rwxr-xr-x och placerar det lämpligen så att det ingår i alla användares sökväg (path) eller skapar en global alias som exekverar skriptet vid kommandot ustat.

4. Svenska grupper aktiva inom området högpresterande beräkningar

Vi har just börjat samla in länkar till de olika forskningsgrupper i Sverige som utnyttjar superdatorer i sin forskning, se sammanställningen, vilken även finns på engelska. Ditt bidrag till webmaster är mycket välkommet!

5. MasPar MP-1

NSC:s massivt parallella dator av märket Maspar är nu åter i drift men med 8192 processorer. Vi har teknisk information tillgänglig på engelska.

Aktuell status (beläggning) för denna dator är naturligtvis tillgänglig.

Konto erhålles via Mats S Andersson, tel 013-282568.

6. Systemprogramvara på Cray T3E

Läget ändras snabbt på vår Cray T3E, nya versioner kommer ofta, och med omfattande förbättringar.
unicos/mk 			1.4.1.40
SWS/ION             2.7
C (cc, Cray Standard C)   	5.0.3.0
C++ (CC) 			2.0.3
Fortran 90, f90  	    2.0.3.0
cld				1.0.0.13

Emacs finns nu! Den som så önskar kan öppna den i eget fönster genom att före inloggningen ge kommandot xhost + på den egna UNIX-arbetsstationen. Efter inloggning på T3E ges sedan lämpligt kommando; under c-skalet ges kommandot setenv DISPLAY din.maskin.univ.se:0.0 före kommandot emacs.

Det går även alldeles utmärkt att använda emacs på gammalt sätt!

7. Programmeringskurs för Cray T3E

En kurs i programmering för T3E ges vid NSC måndagen den 7 april till onsdagen den 9 april av Niclas Andersson. Se vidare kursprogrammet. Ingen kursavgift.


Redaktör: Bo Einarsson, NSC, 013-281432
Ansvarig utgivare: Larsgunnar Nilsson, NSC, 013-281107