1997-02-24
boein@nsc.liu.se

NSCinfo nr 113 (1997-02-24)

1. Nyhetsbreven

Med början med nästa nyhetsbrev kommer dessa inte längre att sändas ut som epost utan bara finnas på Webben. Med epost sändes då endast ett meddelande att ett nytt nyhetsbrev finns, och dess adress.

Om man använder Netscape Mail kan man då direkt nå nyhetsbrevet genom att klicka!

2. Personal på NSC

För att pröva ett nytt jobb i Stockholm har Bo Sjögren beviljats sex månaders tjänstledighet från NSC.

3. Ny Webb-server på NSC

Vi har nu helt byggt om vår Webb-server http://www.nsc.liu.se till en tvåspråkig server. Man kommer direkt in på den engelska versionen, genom att klicka på "Dokumentet på svenska" byter man språk. Om man vill länka direkt till den svenska hemsidan skriver man http://www.nsc.liu.se/index_sve.html

Längst ned på varje sida finns en självförklarande knapprad där man kan välja vilket avsnitt man vill titta på (hoppa till).

Om Du valt att ge direkta länkar in till specifika sidor av vår gamla server kan adresserna ha ändrats. Detta gäller bland annat aktuell Craylast under veckan (nu NLBplot_gbr.html eller NLBplot_sve.html). Nyhetsbreven ligger nu på undernivån "nscinfo" i stället för som tidigare på toppnivån.

En del sidor, t ex den tyvärr föråldrade användarhandledningen (kundhandboken) är inte längre tillgängliga. En ny minimanual är under utarbetande.

Förslag till vad som bör tillkomma på dessa sidor är mycket välkomna till Bo Einarsson, webmaster@nsc.liu.se

4. ABAQUS 5.6

Vi har under januari bytt från finita elementprogrammet ABAQUS version 5.5 till version 5.6. För ytterligare information se www.nsc.liu.se/Abaqus_sve.html eller www.nsc.liu.se/Abaqus_gbr.html

Ett exemplar av manualerna till version 5.5 kan gratis erhållas från Bo Einarsson. Den nya manualuppsättningen kan lånas.

5. Anonym ftp

Vi har bytt dator för anonym ftp, som numera kan ske med datorn "ftp.nsc.liu.se". Där finns en del intressant att hämta på arean "pub". Följand underareor finns

	pub/bibliotek 	manualer för bland annat HPF 1, LAPACK och PVM, 
			samt Bo Einarssons läroböcker i Fortran.
	pub/cray    	beskrivning av Cray Y-MP samt filerna för status 
			på Cray och för att konvertera VAX-filer till
			UNIX-filer.
	pub/formalia  blanketter
	pub/nscinfo 	samtliga nyhetsbrev
	pub/ode 	program för lösning av ordinära 
			differentialekvationer

Samtliga dessa areor innehåller en README fil (även kallad index) med ytterligare information.

Om man däremot vill sända över en fil till oss lägger man den på arean "incoming", som är skrivbar men ej läsbar. Dessutom bör man då skicka e-post till oss, med information om vad man har sänt.

Datorn nsc.liu.se (130.236.100.5) är under utfasning, och kommer snart att skrotas. Dess funktioner flyttas till nscfs.nsc.liu.se.

6. Systemprogramvara på Cray C 90

UNICOS	 			9.0.2.2
C (cc, Cray Standard C)   	4.0.4.0
C++ (CC) 			2.0.1
Fortran 77, cf77       	6.0.4.0
Fortran 90, f90  	    2.0.1.0
segldr	 			9.0k

7. Systemprogramvara på Cray T3E

unicos/mk 			1.3.1.60
C (cc, Cray Standard C)   	5.0.2.0
C++ (CC) 			2.0.2.0
Fortran 90, f90  	    2.0.2.1
cld				1.0.0.14
Anmärkning: När T3E under Fortran klagar på att dubbel precision inte finns utan att den ersatt detta med enkel precision, så menar den att alla beräkningar genomförs enligt IEEE 754 dubbel precision, vilket innebär att antalet signifikanta siffror är ungefär samma som på Cray C 90 i enkel precision. Enkel och dubbel precision under Fortran blir således samma!

Enkel precision under Standard C och C++ är däremot IEEE 754 enkel precision, vilket är ungefär halv Cray C 90 enkel precision. Dubbel precision blir naturligtvis IEEE 754 dubbel precision!

Den som är intresserad kan titta i manualerna:

Datarepresentation i Fortran, länkar till olika Craystem

Datatyper i C

Emacs kommer med nästa större operativsystemuppgradering, tills vidare får vi nöja oss med vi.

8. SAAB

SAAB-koncernen har nyligen omorganiserat och den del som arbetar med Cray-datorerna tillhör numera företaget Combitech Network. Personalen har samma fysiska arbetsplats, telefonnummer och epost-adress som tidigare. Senare kommer eposten att ändras.


Redaktör: Bo Einarsson, NSC, 013-281432
Ansvarig utgivare: Larsgunnar Nilsson, NSC, 013-281107