1997-01-20
boein@nsc.liu.se

NSCinfo nr 112 (1997-01-20)

1. Kontakt med NSC

För att underlätta kontakten med NSC har vi öppnat ett speciellt telefonnumer 013 - 285858 till jourhavande (under kontorstid).

Som tidigare går det naturligtvis likaså bra med e-post till Helpdesk@nsc.liu.se eller nsc@nsc.liu.se.

2. Installation av Cray T3E

Denna är nu installerad och vi släpper in kunder successivt för testkörningar. Under det första skedet kan maskinen tas ner med kort (eller i undantagsfall utan) varsel.

Välkommen med ansökan om körtid! Vi har en ny blankett där man skall markera om tid på C 90 och/eller T3E önskas. Körtiden på T3E kommer att mätas i belagda nod-timmar, inte i utnyttjade CPU-timmar.

3. Operativsystembyte på Cray C 90

Vi planerar att byta operativsystem på Cray C 90 från UNICOS 8 till UNICOS 9 söndagen den 26 januari. Detta är ett stort ingrepp, varför jobb som är påbörjade före bytet ej kan fortsättas efter bytet, utan måste köras om i sin helhet. Vi kommer därför att successivt stänga köerna under lördagen den 25.

4. Nytt säkerhetssystem

Testerna av det nya förenklade inloggningssystemet på Cray pågår.

Under initialskedet kommer Cray T3E att behandlas som en normal UNIX-maskin, med normalt lösenord.

5. Programvaruenkät T3E

En programvaruenkät om önskemål om programvara på T3E kommer att sändas ut under vecka 5. Notera att NAG:s numeriska bibliotek ingår under det första året (utan avgift). Fortran 90 och C++ ingår naturligtvis likaså, med möjlighet att köra även standard Fortran 77 och Standard C.

6. Kurs i användning av T3E

En kurs i användning av Cray T3E äger rum vid NSC i Linköping under vecka 6. Denna kurs är i första hand avsedd för internutbildning, men ett fåtal platser är tillgängliga för övriga.

Måndag 3 februari, Tisdag 4 februari MPI och PVM
Onsdag 5 februari, Torsdag 6 februari T3E

Närmare information från Niclas Andersson, nican@nsc.liu.se, telefon 013-281464.

7. Statistik Cray X-MP, Y-MP och C 90

Användarstatistik CRAY, 1 juli 1995 - 31 december 1996.

Högskola %
Uppsala universitet 39
Göteborgs universitet 28
Linköpings universitet 13
Kungliga Tekniska Högskolan 13
Stockholms universitet 4
Chalmers Tekniska Högskola 3
Lunds universitet 0,4

Område %
Kvantfysik/kvantkemi 43
Fasta tillståndets fysik 26
Plasmafysik 12
Strukturanalys 11
Flödesberäkningar 6
Ekologi 1
Statistisk fysik 0,3
Matematik 0,01


Redaktör: Bo Einarsson, NSC, 013-281432
Ansvarig utgivare: Larsgunnar Nilsson, NSC, 013-281107