1996-12-02
boein@nsc.liu.se

NSCinfo nr 111 (1996-12-02)

1. God Jul!

NSC OCH SAAB ÖNSKAR ALLA CRAY-ANVÄNDARE

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Bemanningen på både SAAB Datacentral och NSC är krafigt begränsad under jul och nyårshelgerna. Begär därför helst utökad tidstilldelning snarast före helgen. Vi kan räkna (!) med en hel del ledig tid under helgerna.

Eftersom många Cray-användare tar semester under jul blir maskinen kanske inte fullt utnyttjad under denna tid. Vi har därför ett system där extratid kan beviljas efter en enkel anmälan till NSC. Aktuell period under vilken extratid beviljas är veckorna 52 till och med 1, dvs från lördagen den 21 december till och med måndagen den 6 januari (Trettondagen). Denna extratid kan endast utnyttjas under denna helg! Välkommen med Din anmälan per e-post, telefon eller fax! Ge namn, användarnamn och projektnummer!

Datacentralen på SAAB är obemannad alla söndagar samt hela dygnet följande dagar:

Julafton, Juldagen, Annandagen, Lördagen 28 december, Nyårsafton, Nyårsdagen, Lördagen 4 januari, Trettondagen.

Datacentralen på SAAB har bara operatörer på plats alla lördagar samt följande dagar under helgen: Måndagen 23 december, Fredagen 27 december samt Måndagen 30 december.

Från tisdagen den 7 januari är det helt normal drift.

NSC har begränsad bemanning under mellandagarna. Ring gärna under icke helgdagar, men risk finns att ingen är här.

Vi bevakar dock elektronisk post, liksom driften på Cray, hemifrån. Mail till nsc@nsc.liu.se går automatiskt till Mats S Andersson, Bo Einarsson och Bo Sjögren.

2. Leverans av Cray T3E

Preliminär installation för den massivt parallella superdatorn Cray T3E är mitten av januari.

3. Köerna på Cray C 90

Med anledning av det större primärminnet på Cray C 90 har vi kraftigt utökat minnesstorleken för de jobbklasser som utnyttjar mycket minne. Dessutom har den nya klassen t1h_m50 getts mycket bättre prioritet än den tidigare klassen t1h_m24. Denna klass är avsedd för relativt korta men minneskrävande tester.

En Webbsida med uppgift om reglerna för de olika köerna på Cray finns. Se URL = http://www.nsc.liu.se/~boein/nsc/queues.html

Notera att man enkelt med kommandona "ja" och "ja -s" kan avläsa vid jobbets avslutande hur mycket primärminne som utnyttjats maximalt. Vi rekommenderar att man utnyttjar denna information när man sänder in liknande jobb. Produktionen flyter mycket bättre om systemet har tillgång till realistisk information.

Anmärkning. Vid användning av status-kommandot via "cqstat" eller URL = http://www.nsc.liu.se/cgi-bin/craystatus ser man ibland att SAAB kör jobb på exempelvis 120 M ord i jobbklassen med maximalt 24 M ord. Detta beror på en bugg i presentationssystemet, men det verkliga minnesbehovet är i detta fall 12 M ord. (Det finns faktiskt ett sätt även för akademiska kunder att få denna felvisning för sina jobb.)

4. Nytt säkerhetssystem

Vi arbetar med att testa ut ett nytt förenklat inloggningssystem på Cray, vilket utnyttjar ett speciellt kort men som ej behöver någon certifierare (svart dosa).

Det gamla inloggningssystemet kommer att behållas parallellt för dem som redan har dosor. Köp däremot ingen ny!

En extra fördel med att inte ha dosa är att man då undviker radiostörningar!

5. Skivminneshyra

Som bekant tar vi betalt för skivminneshyra på Cray:s skivminnen. För att minska byråkratin har vi beslutat att från innevarande kvartal bara debitera om avgiften uppgår till minst 300 kronor per kvartal (tidigare var gränsen 140 kronor).

Taxan var tidigare 25 öre per Megabyte och dygn, vilket svarar mot 22,75 kr per Megabyte och kvartal. Den sänkes nu med drygt 10 procent till 20 kr per Megabyte och kvartal. Som underlag från SAAB kommer medelutnyttjandet per kvartal. Notera att vi inte städar bort filer på hemarean /home/nsc/ utan bara på den speciella lagringsarean /stor/nsc/ (efter 14 dagars icke-användning). Kolla gärna att Du inte har skräp på hemarean!

6. Ny personal

Niclas Andersson började på halvtid den 1 november. Hans ansvarsområde är för närvarande vår Parsytec. Han kommer även att arbeta som parallelliseringsexpert för Cray T3E. Han nås via nican@nsc.liu.se och telefon 013-281464.

Pontus Matstoms började på heltid den 1 december. Hans ansvarsområde är hela tillämpningsområdet för vilket han kommer att ha ett chefsansvar. Han nås via pomat@nsc.liu.se och telefon 013-282624.

7. Programbibliotek

Bo Einarsson har lagt upp hela SLATEC, vilket är ett ganska populärt numeriskt gratispaket. Det har kompilerats med Fortran 90.

Biblioteket är /usr/local/lib/libslatec.a och kan länkas in med tillägget "-lslatec" samt filkatalog vid kompilering, dvs

             f90 test.f -lslatec -L'/usr/local/lib'
Dokumentation finns på flera institutioner, och gäller oberoende av datorsystem. NSC avser att så småningom göra SLATEC-dokumentationen tillgänglig via nätet.


Redaktör: Bo Einarsson, NSC, 013-281432
Ansvarig utgivare: Larsgunnar Nilsson, NSC, 013-281107