NSCinfo nr 110 1996-10-30
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 110 (1996-10-30)

1. Installation av Cray C90

Det andra steget i den nyligen annonserade utbyggnaden av NSC:s datorresurser har nu ägt rum, Cray Y-MP har utbytts mot en Cray C 90 med sex mycket kraftfulla processorer. Den har ett dubbelt så stort primärminne som Y-MP, det är nu på 256 M ord (2 G bytes) och den har dessutom en fyra gånger så stor SSD på 512 M ord (4 G bytes).

Tills vidare behåller vi köindelningen från Cray Y-MP. Notera dock att eftersom den nya maskinens processorer är tre gånger så snabba så får man mer beräkning gjord på samma tid.

Vi kan dessutom glädja alla miljövänner med att den nya maskinen är helt freon-fri!

2. Leverans av Cray T3E

Preliminär installation för den massivt parallella superdatorn Cray T3E är mitten av januari.

3. Cray T3E-dokumentation tillgänglig på WWW

Vi har redan nu lagt upp dokumentation för Cray T3E på den nya Webb-servern på NSC i Linköping.
	http://manul.nsc.liu.se:8080/
Om någon undrat varför vi stavat fel till "manual" så är orsaken att vi uppkallat aktuella arbetsstationer efter olika kattdjur som jaguar, puma och tiger. Den mer okända "manul" kallas även "Pallas katt" och beskrives utförligt på den amerikanska Webb-sidan http://www.lam.mus.ca.us/~pcannon/cats/pallasca.html

4. Nytt säkerhetssystem

Vi arbetar med att testa ut ett nytt förenklat inloggningssystem på Cray, vilket utnyttjar ett speciellt kort men som ej behöver någon certifierare (svart dosa).

Det gamla inloggningssystemet kommer att behållas parallellt för dem som redan har dosor. Köp däremot ingen ny!

En extra fördel med att inte ha dosa är att man då undviker radiostörningar!

5. Informationssystem

Information från NSC grundar sig i första hand på elektroniska media som WWW, anonym ftp och e-post.

Vi har WWW-servarna www.nsc.liu.se för allmän information och manul.nsc.liu.se:8080 för Cray-manualer.

Vi har anonym ftp utnyttjande ftp.nsc.liu.se. Till anonym ftp har vi nu flyttat alla gamla nyhetsbrev (vilka tidigare fanns under NSCdoc). Nyhetsbreven finns nu under /pub/nscinfo/ i 7-bitsform som nr032 (11 mars 1991) till nr110 och i 8-bitsform som nr0638 (12 augusti 1992) till nr1108. Nyhetsbreven från nr071 (26 januari 1993) finns även på Webben.

Frågor till NSC kan förutom per telefon sändas med e-post till Helpdesk@nsc.liu.se eller nsc@nsc.liu.se, vilka brev automatiskt vidaresändes till den tekniska personalen vid NSC.

På grund av Webbens kraftiga genomslag har vi nu tagit bort NSC:s Gopher-service.

Vi har likaså tagit bort vårt första informationssystem NSCdoc. Dess innehåll finns nu tillgängligt via anonym ftp.

Vi överväger även att i ett senare skede ta bort CrayDoc, vilket helt kommer att ersättas av den nya Webb-servern manul.

6. Digital

När man gör "telnet" från en Digital arbetsstation bör man observera att denna normalt även skickar med användarnamnet, varför Cray vid inloggning begär lösenord. Ge då två vagnreturer, varpå Cray begär login och Du kan ge Ditt specifika användarnamn på Cray och sedan aktuellt lösenord.


Redaktör: Bo Einarsson, NSC, 013-281432
Ansvarig utgivare: Larsgunnar Nilsson, NSC, 013-281107