NSCinfo nr 108 1996-09-19
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 108 (1996-09-19)

1. Utbyggnad av Cray Y-MP

Det andra steget i den nyligen annonserade utbyggnaden av NSC:s datorresurser sker i oktober 1996, då Cray YMP utbytes mot en Cray C 90 med fyra mycket kraftfulla processorer.

Installationen beräknas ta drygt en hel vecka i anspråk, varunder varken den gamla eller den nya maskinen kan användas. Under söndagen den 20 oktober kommer köerna att stoppas för att låta jobben om möjligt gå färdigt. Vid midnatt mellan söndag och måndag stängs maskinen av för slutlig backup.

Måndag den 21 oktober påbörjas det omfattande monteringsarbetet. Eftersom en maskin med stor utbyggnadspotential installeras krävs stora ombyggnader, bland annat byte av kylsystem.

Den nya maskinen beräknas vara i full drift onsdagen den 30 oktober kl. 08.00.

2. Nya säkerhetsregler

Vi har glädjen att meddela att nu kan både kineser och ryssar få använda samtliga maskiner vid NSC.

De enda som nu ej är tillåtna som användare är medborgare i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan och Syrien.

3. Justering av jobbklasserna

Vi har nyligen höjt gränserna för tillåtet primärminne i klasserna t15hm12 och t15h_5g från 12 respektive 8 M ord till 16 M ord. Klassen t15hm12 har därför bytt namn till t15hm16.

För en fullständig översikt över jobbklasserna hänvisas till URL = http://www.nsc.liu.se/~boein/nsc/queues.html

4. Nytt distributionssätt för NSC-info

NSC-info kommer i framtiden endast att sändas ut som e-post. Dessutom kommer de att lagras på WWW. Lagringsplats och nummer på senaste NSC-info anges som logginmeddelande i Cray.

Detta meddelande om nytt distributionssätt sänds både som vanligt brev och som e-post enligt den adresslista vi kommer att använda framöver.

Den som inte får detta meddelande som e-post finns inte i listan med rätt adress och ombedes kontakta

Gun Skagerström, gunsa@weald.air.saab.se

tel 013-185854, fax 013-183070