NSCinfo nr 107 1996-08-16
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 107 (1996-08-16)

1. Utbyggnad av Cray Y-MP

Det första steget i den nyligen annonserade utbyggnaden av NSC:s datorresurser skedde den 21 - 22 maj 1996, då Cray YMP 5/64 utbyggdes till Cray YMP 8/128 samt skivminnet dubblerades.

Snart sker nästa steg, nämligen bytet till en C90. Notera att en Cray Y-MP kan köra i Cray X-MP mod, vilket inte en C90 kan. Kompilera därför snarast om eventuella program kompilerade för eller på Cray X-MP.

2. Köer

En Webbsida med uppgift om reglerna för de olika köerna på Cray finns nu. Se URL http://www.nsc.liu.se/~boein/nsc/queues.html

Uppgift om det aktuella köläget erhålles med URL http://www.nsc.liu.se/cgi-bin/craystatus

3. Konferenser.

NSC har skapat en Webbsida med aktuella konferenser av intresse för våra användare:

URL http://www.nsc.liu.se/~boein/nsc/conferences.html

Där finns nu bland annat följande:

a) Physics Computing 96, 17 - 21 September 1996, Krakow, Polen
URL http://www.cyf-kr.edu.pl/pc96
Email: pc96@cyf-kr.edu.pl

b) Gaussian Workshop, 22 - 26 October 1996, Mexico City, Mexico
Email: info@gaussian.com

c) HPCN Europe '97, 28 - 30 April, Vienna, Austria
URL http://www.sara.nl/HPCN/
Email: hpcn97@wins.uva.nl

4. Hjälpmedel för parallellisering

Flera intressanta hjälpmedel finns från Applied Parallel Research, se i första hand Webbsidan om FORGE Explorer.

Bo Einarsson har installerat FORGE Explorer på en DEC Alpha, och därvid noterat att den bara klarar Fortran 77 (med vissa utvidgningar), men tyvärr ej Fortran 90 i den nya fria källkodsformen.

5. Nya tjänster vid NSC

Vi har fått ett glädjande stort antal sökande till dessa tjänster.

6. Framtida nyhetsbrev.

För att spara kommer i fortsättningen NSC:s nyhetsbrev endast att göras tillgängliga elektroniskt, ingen utsändning i pappersform kommer att ske.

Nyhetsbreven kommer dels att sändas ut som email, dels finnas i HTML-form på vår Webbserver http://www.nsc.liu.se/. Där finns redan samtliga nyhetsbrev, från Nr071 den 26 januari 1993, med URL http://www.nsc.liu.se/nscinfo/Nr071.html, och motsvarande namn för de senare.

Vi arbetar nu på att sammanställa en elektronisk utsändningslista. Om Du inte fått detta nyhetsbrev elektroniskt bör Du meddela aktuell email-address till Gun Skagerström, SAAB, gunsa@weald.air.saab.se, eller telefon 013-185854, fax 013-183070.

Den gamla mail-listan crayalla@nsc.liu.se, som Bo Einarsson har haft för de som redan tidigare önskat en elektronisk version, kommer att avvecklas.

7. Strömavbrott

På grund av strömavbrott vid SAAB är Cray ej i drift söndagen den 25 augusti klockan 8 - 16.

8. Sommaren

Datorn har varit mycket välbelagd under hela sommaren!