NSCinfo nr 106 1996-04-17
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 106 (1996-04-17)

1. Utbyggnad av NSC.

NSC har skrivit ett avtal med CRAY Research Inc. som innebär en kraftig utbyggnad av NSC:s superdatorresurser inom såväl konventionell parallell vektorteknologi (PVP) som massivt parallell teknologi (MPP).

Förstärkningen av PVP resursen kommer att ske i två steg. Under våren kommer kapaciteten på vår nuvarande CRAY Y-MP att fördubblas både vad beträffar CPU-kapacitet, primärminne och sekundärminne. Under hösten kommer Y-MP maskinen att bytas ut mot en CRAY C90 med 4 processorer och 256 M ords primärminne. Detta innebär en tredubbling av CPU kapaciteten jämfört med idag och en fyrdubbling av primärminneskapaciteten.

I slutet av året kommer Nordens kraftfullaste parallelldator att installeras. Ett CRAY T3E system med teoretisk CPU kapacitet över 110 GFlops och med 28 Gbytes primärminne och 160 Gbytes sekundärminne.

  T3E, photo by Cray.

Se även vårt pressmeddelande på engelska.

2. Programvara.

Avtalet på NAG-biblioteket är, som tidigare meddelats, uppsagt från den 1 april 1996. Eftersom bara en användare har anmält att han/hon önskar behålla det avser vi att i fortsättningen installera fri programvara inom aktuella områden. Vi kommer att därvid utgå från användarnas framförda önskemål.

Vi börjar med program för lösning av ordinära differential- ekvationer.

De nu installerade programmen är alla i normal Cray-precision, dvs källkoden är i enkel precision:

	SLSODE	Lösning av ordinära differentialekvationer
		med en metod baserad på fix steglängd och
		interpolation, klarar även styva problem.

	NLSODE	Detta är en specialversion av ovanstående som
		även klarar multitasking på Cray Y-MP.

	SVODE	Lösning av ordinära differentialekvationer
		med en metod baserad på variabel koefficient
		som även den klarar styva problem.

	SVODPK	Lösning av ordinära differentialekvationer
		med en metod baserad på variabel koefficient
		utnyttjande prekonditionerade Krylov-metod.
		Svårare att använda, och är avsedd för stora
		styva problem.
Kompilerade (med Cray Fortran 90 version 2) versioner av dessa finns på Cray-arean
	/usr/local/lib/nsc/lapack/ode/
med namnen slsode.o, nlsode.o, svode.o, svodpk.o

Av utrymmesskäl finns dokumentation tillgänglig via anonym ftp från maskinen ftp.nsc.liu.se, och då på arean

	/pub/ode/
Där finns fullständig källkod i enkel precision (som naturligtvis ej bör användas på 32-bitars maskiner), test-program (namn som slutar på _ex.f), resultat från körning av test-programmet på Cray-1 (namn som slutar på _ex.res) samt användarhandledning (namn som slutar på .txt). Dessutom finns de mer speciella demonstrationsprogrammen nlstest.f och slsdem.f. Om någon vill ha koden i dubbel precision bör han/hon kontakta Bo Einarsson, boein@nsc.liu.se.

3. Fortran 90.

En ny version (2.0) av Cray:s kompilator för Fortran 90 har nu installerats. För att användas måste ett par tillägg ske i Dina inloggningsfiler .cshrc och .profile i Din hemkatalog (inloggningsdirectory).

Filen .cshrc skall komplettas med följande rader

	if (-f /opt/modules/modules/init/csh ) then
	   # Initialize modules
	   source /opt/modules/modules/init/csh
	endif
	module load modules PrgEnv
och filen .profile skall komplettas med följande rader
	if [ -f /opt/modules/modules/init/ksh ] ; then
	   # Initialize modules
	   . /opt/modules/modules/init/ksh
	fi
	module load modules PrgEnv
Observera att filerna innehåller "samma sak" men att syntaxen skiljer sig.