NSCinfo nr 105 1996-03-19
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 105 (1996-03-19)

1. Epostmeddelande då ett jobb terminerar.

Det är nu möjligt att att få ett meddelande via elektronisk post till sin ordinarie datorpostlåda när ett jobb är färdigt.

Beskrivningen i förra nyhetsbrevet var dock tyvärr ofullständig. Metoden skiljer sig om man ger kommandot "cqsub" på den egna arbetsstationen (utnyttjande NQS) eller ger kommandot "qsub" direkt inloggad på Cray.

a) cqsub på arbetsstationen

Detta fås genom att lägga till de båda optionerna "-me" och "-mu datorpostadress" i jobbfilen. Ett exempel på en sådan jobbfil:
	#QSUB -r MailTest
	#QSUB -me -mu boein@nsc.liu.se
	echo Testing automatic mail message!
Svarsbrevet får det utseende som gavs i det förra nyhetsbrevet.

b) qsub direkt inne i Cray

Detta fås genom att lägga till optionen "-me" till qsub, eller genom att ange den i jobbfilen. Ett exempel på en sådan jobbfil:
	#QSUB -r MailTest
	#QSUB -me 
	echo Testing automatic mail message!
Dessutom måste man ordna automatisk vidaresändning från Cray genom att på hemkatalogen (login-directoriet) lägga in filen ".forward" med innehållet normal_extern_datorpostadress, till exempel
	boein@nsc.liu.se
Det går naturligtvis även att vidaresända på det krångligare sätt som rekommenderades i nyhetsbrev nr 101, nämligen utnyttjande exempelvis filen "/usr/mail/x_nscbi". Systemet kollar först på hemkatalogen; om eftersändning inte begärts där går den vidare till mail-katalogen.

Svarsbrevet blir i stort sett oförändrat jämfört med tidigare, den stora skillnaden är att det nu är sänt till x_nscbi@sn1037 och ej till boein@nsc.liu.se.

2. Gaussian 94.

Vi har inte fått tillstånd att trycka upp "User's Reference" och "Programmer's Reference", utan har i stället beställt ett antal från USA. Kontakta Ulla Bjuhr J÷nsson (email: ubj@nsc.liu.se; tel 013-282618) för beställning.

3. From small to large.

På grund av att två disputationer inom konferensens ämnesområde kommer att genomföras med några dagars mellanrum är årets "From small to large" två dagar lång, och börjar redan onsdag den 29 maj kl 13.00. Följande talare är preliminärt klara:

	Karl-Fredrik Berggren, IFM, Linköpings Universitet: 
	"High-Performance Computing in Sweden"
 
	Vincenzo Carravetta, Istituto di Chimica Quantistica del CNR,
	Pisa, Italien:
	"Computation of photoionization cross sections of oligomers 
	and polymers"

	Erik Dalskov, Kemisk Institut, Odense:
	"New developments of the second-order polarization propagator
	method".

	Leifaxel Eriksson, FYSIKUM, Stockhoms Universitet:
	"Calculations of electron-spin resonance with density functional
	theory"

	Faris Gelmukhanov, IFM, Linköpings Universitet:
	"Dynamics of X-ray Raman scattering"

	Michal Jaszunski, ICHO PAN, Warschaw, Poland: 
	"Correlation effects in the calculations of 
	NMR shielding constants and spin-spin coupling constants"

	Henrik Koch, Kemisk Institut, Aarhus Universitet:
	"Large Scale Coupled Cluster Calculations"

	Kurt Mikkelsen, ěrsted institut, Copenhagen:
	"Calculations of reaction dynamics in micro-solutions"

	Boris Minaev, IFM, Linköpings Universitet: 
	"Variety of oxygen species, their spectra and reactivity"   

	Patrick Norman, IFM, Linköpings Universitet: 
	"Calculations of high order response properties"

	Jeppe Olsen, Teoretisk Kemi, Lunds Universitet:
	"Some surprises in the study of the convergence of 
	 single and multireference perturbation theory"

	Antonio Rizzo, Istitutto di Chimica Quantistica del CNR, 
	Pisa, Italien:
	"The Cotton-Mouton effect: experiment and theory"

	Lars Pettersson, FYSIKUM, Stockholms Universitet:
	"Simulations of Spectroscopy of Surface adsorbates"

	Kenneth Ruud, Kemisk Institut, Oslo Universitet: 
	"DALTON, an integrated system of molecular ab initio programs 
	 for calculations of structures, reactions and properties."

	Jack Sabin, QTP, Florida och Kemisk Institut, Odense:
	"Energy disposition theory; simulations of ion-molecular impact"

	Sven Stafström, IFM, Linköpings Universitet:
	"Simulations of Fullerenes  and Fullerene polymers"

	Dage Sundholm, Helsingfors Universitet:
	"Temperature and isotope effects on NMR chemical shifts 
	and spin-rotation constants calculated by CCSD(T)"

	Olav Vahtras, IFM, Linköpings Universitet:
	"Response Calculations of Spin-orbit coupling phenomena"

	Hans Ågren, IFM, Linköpings Universitet: 
	"A new algoritm to simulate X-ray magnetic dichroism"
Dessutom kommer Yi Luo och Jan Fagerström att försvara sina avhandlingar "Linear and Non-linear optical responses of Molecules" (onsdagen den 29 maj klockan 10.15), och "Quantum chemical molecular property calculations applied to conducting polymers, fullerenes and some small molecules" (fredagen 31 maj klockan 10.15).

Anmälan skickas till Ulla Bjuhr Jönsson, (ubj@nsc.liu.se; tel 013-282618). Mer information lämnas av Hans Ågren (agren@ifm.liu.se; tel 013-281286).