NSCinfo nr 85 1994-02-28
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 85 (1994-02-28)

1. Vikariat vid NSC.

Vid NSC finns en halvtidstjänst ledig fram till den 30 juni 1994, med eventuell förlängning. Vi söker i första hand någon med erfarenhet av beräkningar på Cray inom områdena teoretisk kemi och teoretisk fysik, speciellt program som Gaussian och Cadpac.

Vi kan eventuellt i stället tänka oss någon med erfarenhet av FEM-program som ABAQUS och DYNA-3D.

Vid intresse kontakta snarast Bo Einarsson, 013-281432, eller Mats S Andersson, 013-282568. Vi avser att vara mycket flexibla vid eventuell anställning.

2. Skivminneslagring på frontenden.

NSC har beslutat sänka taxan för lagring på skivminne på frontenden NSCFE med 71 % från 35 öre per M byte och dygn till 10 öre per M byte och dygn, att gälla retroaktivt från den 1 januari 1994. Vi tillämpar en oförändrad gräns för fakturering på 300 kr per projekt och kvartal.

Syftet med prissänkningen är att uppmuntra ett utökat utnyttjande av permanent lagring, för att kunna undvika onödiga körningar. Anledningen är vidare att efter bytet av frontend från den gamla VAX 11/780 till en modern VAX 6310 samt en följande modernisering av skivminnet finns det nu gott om lagringsutrymme på frontenden. Priset för lagringen har därför reducerats i linje med den allmänna prissänkningen på skivminnen för arbetsstationer.

Vi vill redan nu anmäla att vi arbetar på att ersätta nuvarande kommunikationssystem VAX Station och CLS-UX med modernare och bättre system direkt in i Cray utan någon frontend. Då kommer frontenden att avvecklas, men NSC avser då att ge Cray-användarna en möjlighet att i begränsad omfattning mot ersättning lagra på någon av arbetsstationerna vid NSC. Den omedelbart förestående uppgraderingen av SUNET minskar dock behovet av lokal lagring.

På Cray gäller oförändrat 35 öre per M byte och dag samt en oförändrad gräns för fakturering på 140 kr per projekt och kvartal. Skivminnet är här fortfarande en bristvara, och inköpspriset är tyvärr fortsatt högt.

Anledningen till att vi tvingas debitera skivminnesutnyttjandet är att i första hand begränsa det så att det alltid finns ledigt utrymme och i andra hand att bekosta erforderliga skivminneskompletteringar.

3. Fortran 90.

Bo Einarsson har testat Fortran 90 på Cray och funnit att det fungerar tillfredsställande. En detalj är att om användarens program saknar huvudprogram erhålles en allvarlig varning, så allvarlig att man kan ledas att tro att hela kompileringen av subrutinen misslyckats totalt. Felutskriften innehåller nämligen ordet FATAL.

Om man får en obegriplig felutskrift kan det vara lönt att köra om med kommandot f90 -c -rm prog.f, varvid man får en kommenterad källkodslista på filen prog.l.

4. Statusbilden.

Det är beklagligt att statusbilden vid CLS-UX enbart tar upp jobb från den civila sidan (NSC), och inte SAAB-jobben, varför man inte får någon fullständig bild av beläggningen på Cray.

Vi har därför skapat ett skript ustat, vilket hämtar en ögonblicksbild av situationen på Cray och presenterar den på en UNIX arbetsstation.

Detta skript kan hämtas med anonym ftp från maskinen nsc.liu.se, där det finns på directory pub/cray. Den som föredrar kan i stället skriva av det, men observera att sådana skript är petiga att skriva rätt. Skriptet ser ut som följer:

ftp -n 130.236.109.1 </dev/null
user anonymous anonymous
get nscstat.dat  /dev/tty
quit
eof

När man hämtat skriptet till sin maskin ger man det skyddskoderna -rwxr-xr-x och placerar det så att det ingår i alla användares sökväg (path) eller skapar en global alias som exekverar skriptet vid kommandot ustat. Det är utprovat på DEC (både med Alfa-processor och med MIPS-processor), Sun och Silicon Graphics. Ibland måste man ge kommandot två gånger för att det skall fungera.

Eftersom det utför en filhämtning med ftp är det inte blixtsnabbt, det tar cirka 5 sekunder. SAAB-jobben har jobbnamn ####### och användarnamn ZZZZZZZZ, men i övrigt är all information med.

5. Överbliven kyl-utrustning.

Vi har fått en helt användbar kylanläggning över, den behövs ej längre eftersom vi fått central kylning installerad i datorrummet. Vi kan sälja den till ett lågt pris, i första hand inom statsverket, varvid moms ej tillkommer.

Mobil kylanlanläggning De Longhi PAC28A (kallad Pingvin), kylkapacitet 2500 W. Komplett. Pris 2000:-. Frakt tillkommer.