NSCinfo nr 71 1993-01-26
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 71 (1993-01-26)

1. Helg-rapport.

NSC och SAAB SERVICE PARTNER har glädjen att meddela att driften under jul och nyårshelgen gått bra men med en mycket hög beläggning och därför långa omloppstider.

Ett par kunder har drabbats av en bug i certifieraren, vilken innebär att om man ställer in datum 930101 så konverteras denna automatiskt till 921301. Information om hur man kringgår detta fel kommer att ges i god tid före nästa nyårsdag!

NSC beklagar att ett dataintrång på en annan institution medförde att vårt elektroniska mail-system var nere under julhelgen. Inga filer vid NSC förlorades.

2. Körregler.

3. Köregler.

Vi har från NSC en strävan att alla användare skall ha en möjlighet till en god tillgång till superdatorn. Denna tillgång försvåras alltför mycket om ett par grupper blockerar maskinen. NSC har därför infört vissa regler för hur maskinen får utnyttjas, se bl a nyhetsbrev nr 57 av 1992-03-16, samt tillämpningsregeln i nr 068 av 1992-11-19:

En tillämpningsregel som vi måste införa med omedelbar verkan är att ingen användare får sända in jobb så att en användare har mer än två jobb per kö. Även personalen på NSC har numera möjlighet att modifiera köerna, bland annat genom att stoppa jobb.

Om någon användare placerar mer än två jobb i samma kö kan vi ta bort alla! Detta kan även komma att ske under helgerna!

Vi rekommenderar i stället kedjning av jobb enligt principen det första jobbet startar det andra jobbet o.s.v. Lägg till följande i slutet av det första jobbet för att starta det andra jobbet, som antas ligga på filen exempel.job på din arbetsarea på din lokala maskin och innehålla ett helt normalt jobb med alla UNICOS-kommandon (script)

fetch exempel -t'exempel.job'
uscpqsub exempel
rm exempel
Systemet ovan användes mycket framgångsrikt av SAAB under julhelgen.

Det kan vara värt att påpekas att ovanstående regler i första hand gäller NSC:s användare medan användningen inom SAAB övervakas på ett annat sätt, för att hålla sig inom 25 % av totalt tillgängliga resurser i enlighet med avtalet.

4. Planerade ändringar i driften.

Som tidigare meddelats (nyhetsbrev nr 68) så har frontenden NSCFE den 16 januari bytts mot en modernare och kraftfullare VAX. All kommunikation är därför mycket snabbare numera. Fortran är inte längre licensierat på frontenden, vilket inte bör vålla några problem längre (förvarnat i nyhetsbrev 68). Vi beklagar driftstörningarna i samband med bytet. I samband med bytet försvann kortkommandona cset och cstatc från frontenden, använd i stället cray set respektive cray statc.

Vidare kommer operativsystemet UNICOS att uppdateras från version 6.1.6 till 7.0.4, samt RQS (Remote Queuing System) och telnet erbjudas som alternativ till CLS-UX och cint. Härvid kommer telnet att till skillnad från cint medge skärmvis editering med t ex emacs. RQS och telnet kommer att gå direkt in i Cray utnyttjande modern kommunikationsutrustning, vilket ytterligare avlastar den nya frontenden. Numret på Cray-datorn är 193.10.2.2, vi var tyvärr tvungna att välja en helt annan grupp än Linköpings universitet (t ex frontenden NSCFE med 130.236.109.1) för att få bryggorna att fungera! Till att börja med är telnet endast tillgängligt från vissa utvalda datorer. Anmäl till NSC om Du vill ha med Din!

Kommandot för att titta på köerna inne på Cray är

qstat -a
Notera att helt andra jobbnummer användes internt (IDENTIFIER och JID) och externt (jsq), liksom att REQTIM ger begärd tid minskad med redan använd tid. REQMEM anger aktuellt minnesbehov.

OBS: Vid bytet av operativsystemsversion kan pågående jobb ej fortsättas, utan de måste startas om från början.

OBS:Bytet kommer att ske en söndag. Vi kommer att meddela exakt dag en vecka före.

OBS: Närmare information om vad bytet av operativsystem innebär för användarna kommer att ges senare.

CLS/UX och VAX/VMS Remote Station kommer att finnas kvar och som nu gå via den nya frontenden.

5. Användarhandledningen.

Vi håller på med den tredje upplagan av NSC:s användarhandledning. För att öka spridningen av denna, och därmed förhoppningsvis även användarnas kunskaper, så erbjuder vi alla registrerade Crayanvändare som före den 8 februari 1993 beställer ett exemplar att få det gratis. Detta erbjudande förutsätter dock att ett A4-blad med användaridentitet på Cray, projektnummer på Cray, användarens namn och fullständiga adress sändes till Bo Einarsson, NSC, 581 83 LINKÖPING. Endast en användare per blad!

Normalpriset är annars tills vidare 50 kronor. Givetvis kommer användarhandledningen även i fortsättningen att vara gratis tillgänglig med anonym ftp och med NSCdoc. Dessa filer är dock ännu ej uppdaterade till tredje upplagan.

6. Visualiseringskurs.

Vi har fått ett tillräckligt antal intresseanmälningar till den under februari/mars 1993 planerade introduktionskursen i hur man använder NSC:s avancerade utrustning för att framställa animering.

Planeringen fortsätter därför. Ytterligare intresse-anmälningar är välkomna. Ingen kursavgift.

En skandinavisk konferens VISUALISERING '93 äger rum i Trondheim den 15 - 16 juni 1993. Upplysningar från visual93@sima.sintef.no eller Unni Hansen, SINTEF Industriell matematikk, N-7034 Trondheim, tel + 47 7 59 3048, fax + 47 7 59 2971.

7. Hemliga körningar.

Varannan söndagnatt mellan 21.00 - 09.00 med start 31/1 kommer Saab att använda Cray för hemliga körningar, varvid andra användare stängs ute. Som kompensation stängs saabjobb av på eftermiddagen på måndagen och efterföljande fredag. Sista planerade körning är 28/3.