SUSEC höstmöte

Alla som arbetar med IT-säkerhet på svenska universitet, högskolor och relaterade organisationer är välkomna på SUSEC höstmöte.

Konferensavgiften för detta spår är 500 kr för SUSEC-medlemmar och 1500 kr för andra. I avgiften ingår konferensmiddagen på tisdagskvällen. Avgiften faktureras av SUSEC i efterhand.

Lokal för detta spår är Planck, Fysikhuset.

Tisdag 14 oktober

09:00 Registrering och fika i Fysikhusets entré

10:00 Välkomnande
Karl-Fredrik Berggren, ordförande NSC; Bengt Persson, föreståndare NSC; Christina Jonsson, ordförande SUSEC

10:30 IT-säkerhet på LiU
Johannes Hassmund, LiU

Hur bedrivs IT-säkerhetsarbetet på LiU? Johannes Hassmund från LiU IRT berättar.

11:00   How Two Can Do It
Hillar Aarelaid, CERT Estonia

Experiences from last year's Distributed Denial-of-Service attacks against Estonia, how CERT Estonia is organized in order to meet such attacks and other things of common IT-security interest.

12:00   Lunch på Restaurant Kårallen
13:00   eid — nuvarande status inom Europa & Sverige
Roberth Lundin, Steria

Status för e-legitimationer i Sverige och vad som händer. Vad håller det Europiska standardiseringsinstitutet på med inom området EID och medborgarkort? Vad innebär Europas EID för Sverige?

14:00   Säkerhet i Mifare (kontaktlösa kort)
Torbjörn Wictorin, Uppsala universitet

15:00   Fika

15:10 ~ PGP-signering för de som anmält sig i förväg. Lokal: Jordan-Fermi, två våningar ovanför Planck.

15:30   Elektronisk fakturahantering
Patrik Lidehäll, KTH

16:00   Kort om Nytt
SUSEC:s styrelse

  • SUSEC:s handbok
  • Aktuellt säkerhetsläge
  • Alternativ till Nessus
  • ...
16:30 Årsmöte
17:00 Uppehåll
18:30 Guidning från hotellen till Tornet
19:00 Konferensmiddag på Tornet

Onsdag 15 oktober

09:00   Signalspaningslagen
Kristina Ullgren, Göteborgs universitet

Kristina Ullgren presenterar innehållet i lagförslaget för den så kallade FRA-lagen.

9:45   Fika

10:15   RISA - ett juridiskt verktyg för ökad informationssäkerhet
Helena Andersson, Krisberedskapsmyndigheten

Helena Andersson har i sin avhandling studerat rättslig reglering från ett informationssäkerhetsperspektiv och utvecklat ett verktyg för att jurister, tillsammans med informationssäkerhetsspecialister, ska kunna utveckla juridiken så att den stöttar informationssäkerhetsarbete på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

11:00   Bevisning vid IT-brott
André Rickardsson, Bitsec

När din IP-adress eller dina personuppgifter återfinns i en logg innebär det då per automatik att du är skyldig? André Rickardsson, som har varit expertvittne åt såväl åklagare som försvarsadvokater, reder ut begreppen.

12:00 Lunch på Restaurant Kårallen

nsc08@nsc.liu.se