CRAY X-MP/416

Sveriges snabbaste dator, installerad april 1989 och ersatt november 1993.

Konfiguration

Den ursprungliga CRAY-1 med en processor och 1 M ord primärminne samt cykeltid 12,5 ns var i drift i Linköping från 1983 till 1989 och står nu i B-huset. X-MP är nu placerad i C-huset och ersattes av en CRAY C90 med sex processorer, 256 M ord primärminne och cykeltid 4,2 ns, som i sin tur togs ur drift i september 2000 och är placerad i Campus Norrköping. Senare fanns en T3E med 272 processorer, 46 G byte primärminne och cykeltid 3,33 ns, som var i drift från januari 1997 till januari 2003.

Ytterligare upplysningar via http://www.nsc.liu.se/.

Last modified: January 28, 2003