18. Kompilatorer

18.0 Inledning

Det fanns 1993 tre Fortran 90 system tillgängliga på marknaden, fler är på gång. En utvärdering av de tre finns i John K Prentice, "A Performance Benchmark Study of Fortran 90 Compilers", Fortran Journal, Vol. 5, No. 3, May/June 1993. De vanliga hårdvarufabrikanterna kommer efter hand med kompilatorer även för Fortran 95.

I Appendix 6 presenteras kompilatorn från NAG. Denna var den första tillgängliga fullständiga kompilatorn för Fortran 90, men den arbetar via språket C. Normalt märker dock inte användaren att det inte är en riktig kompilator, vissa fel kan dock ge upphov till fel från C-systemet. I PC-versionen är dock inte utnyttjandet av C explicit, varför det kan ses som en riktig kompilator.

I Appendix 7 presenteras ett flertal kompilatorer.

18.1 Underligheter i språket Fortran 90

Felsökning Innehåll Optimering


Senast modifierad: 9 juli 1999
boein@nsc.liu.se