Support  
Apply for time »
User guides
Parallel computing
E-mail lists
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NSCs åttonde PC-kluster placeras i LUND


NSC har inom samarbetet med LUNARC designat, byggt och installerat ett beräkningskluster på Lunds datorcentral (LDC). Klustret består av 65 st datorer (+ 1 i reserv) med vardera en AMD AthlonXP 1900+, 1 GByte DDR-minne samt en 40 GByte IDE-disk. Alla datorerna är sammankopplade med ett internt FastEthernet-nätverk. Ovanpå operativsystemet RedHat Linux har den programmerings- och produktionsomgivning som tagits fram på NSC installerats. Omgivningen gör det enkelt för användare att komma igång och den ser likadan ut från kluster till kluster även om underligande hårdvara och konfiguration skiljer sig åt.

Datorklustret kommer att användas av de åttiotalet användare som är knutna till LUNARC, Lunds Universitets centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar.
- Vi har sen tidigare goda erfarenheter av Linux-kluster och ser samordningsvinster med att bygga gemensamma resurser för användare på Lunds Universitet, berättar Göran Sandberg, professor i strukturmekanik och föreståndare för LUNARC.

NSC har sedan 1999 designat, byggt, installerat och administrerat PC-kluster. Användarna av klustren kommer från SKF, SAAB Avionics, SAAB Aero, såväl som akademiska forskare, doktorander och studenter från hela Sverige.

NSC arrangerar årligen workshopen "Linux Clusters for Super Computing (LCSC)". Årets workshop kommer äga rum den 24-25 oktober 2002.

Utöver det nybyggda PC-klustret har LUNARCs användare tillgång till en 48 processors SGI 2000, en SGI Onyx2 med 4 processorer och två PC-luster med 8 respektive 32 processorer. De största förbrukarna av LUNARCs resurser återfinns inom applikationsområdena kemi, fysik och tillämpad mekanik.

Datorerna som utgör byggstenarna i klustret är levererade av Compliq System AB, Lund.Page last modified: 2002-12-11 13:56
For more information contact us at info@nsc.liu.se.