Första sidan Tillbaka Fortsätt Sista sidan Översikt Grafik

How Shall We Program High Performance Computers?

  • Burton Smith
  • Cray Inc.