NSCinfo nr 100 1995-09-04
boein@nsc.liu.se


NSCinfo nr 100 (1995-09-04)

1. Information från NSC. (Repris och uppdatering)

Anmärkning 1998-12-28: Detta system "craydoc" är ej längre tillgängligt!

Cray är ju känt för att producera mängder av manualer. För att något minska pappersflödet finns numera manualerna tillgängliga även online.

Vi erbjuder alla våra användare att läsa denna information från sin egen arbetsstation. Vi har testat detta framgångsrikt från Umeå, så avståndet är inget problem.

För användningen gäller följande:

 1. Du måste direkt från Din arbetsstation kunna nå vår fileserver nscfs, nscfs.nsc.liu.se, 130.236.104.17.

 2. Du måste tillåta Din arbetsstation att nscfs öppnar ett X-fönster där. Detta kan kontrolleras genom att på Din maskin ge kommandot
  	xhost
  
  eller på vissa system
  	/usr/bin/X11/xhost
  
  Om maskinen då svarar "access control disabled, clients can connect from any host" så är allt OK. I annat fall lägger Du in nscfs i kontrollistan med kommandot
  	xhost 130.236.104.17
  
  vilket förhoppningsvis bekräftas.

 3. Du går nu till maskinen nscfs med kommandot
  	telnet 130.236.104.17
  
  Användarnamn och lösenord är "craydoc".

  Första åtgärd efter inloggning är följande något krångliga kommando

  	setenv DISPLAY www.xxx.yyy.zzz:0.0
  
  där www.xxx.yyy.zzz skall ersättas med Internet-numret på Din maskin. Observera avslutningen med ":0.0". Detta kommando ger ingen annan reaktion än att markören (promptern) kommer tillbaks.

 4. Du startar nu Cray-dokumentation genom att ge kommandot
  	craydoc
  
  varvid efter en stund ett hälsningsmeddelande blinkar förbi varefter en dialogruta, i stil med den på andra on-line system, kommer upp, och det är klart att köra. När fönstret kommer upp finns i det vänstra underfönstret, "Collections", en lista över tillgängliga samlingar. Innehållet i markerad(e) samling(ar) finns i det högra underfönstret "Books".

  Intressanta böcker är bland andra

  Dubbelklicka därefter på intressant bok, eller utnyttja den utmärkta sökmöjligheten.

 5. Ovanstående förutsätter att Du INTE använder Sun:s Open Windows 3 under Sun OS 4.1.2.

  Det fungerar däremot utmärkt från DEC OSF, Hewlett-Packard, Silicon Graphics, samt från Sun under Sun OS 4.1.3 och Open Windows 3.

2. Status-bild på Cray-jobben.

Från WWW erhålles aktuell beläggning med
	URL = "http://www.nsc.liu.se/cgi-bin/craystatus"
Varje gång man laddar in den (med Reload) blir den uppdaterad.

Man måste ha tillgång till tabeller i sin WWW-läsare, det fungerar bra med Mosaic 2.5 och Netscape 1.1N.

Vårt gamla kommando "ustat", nyhetsbrev nr 85, punkt 4, 1994-02-28, försvinner då frontenden försvinner 1 november 1995. Anmärkning 1996-10-31: Kommandot "ustat" är tillbaks utnyttjande en av maskinerna på NSC! Se vidare nyhetsbrev 104.