Två Systemexperter till Nationellt Superdatorcentrum (NSC)Jobba med högteknologi vid Nationellt Superdatorcentrum (NSC)!

NSC vid Linköpings Universitet har som uppdrag att tillhandahålla nationellt ledande datorkapacitet och tillhörande användarstöd för svensk forskning och industri. Tillämpningar från ett brett spektrum av akademiska och kommersiella områden förlitar sig på NSC:s resurser och tjänster. Genom partnerskap utnyttjar SMHI resurserna för väderleksprognoser och klimatforskning och Saab AB driver ett flertal forsknings och utvecklings projekt som använder centrets datorkapacitet. Verksamheten vid NSC utgör sveriges största satsning på ett högpresterande datorcentrum.

För att utveckla NSC:s ledande roll inom svensk HPD ytterligare inför 2000-talet söker vi till vår drifts- och användarstödsorganisation:

Två Systemexperter

Arbetsuppgifter: NSC:s datorsystem bygger på världsledande teknologi och du kommer att arbeta med systemkonfigurering och tuning, backuprutiner, mjukvaruppgraderingar mm på ett flertal olika arkitekturer. Du kommer även att ingå i NSC:s grupp för tekniskt användarstöd och optimeringshjälp och växelverka med forskare som använder NSC:s datorer inom svenska forsknings och utvecklingsprojekt. Inom ramen för anställningen kommer viss beredskap utöver ordinarie arbetstid att ingå. En av befattningarna innefattar även ansvar för säkerhetsrutiner vid NSC.

Önskvärda kvalifikationer: Civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens. Du har dokumenterade kunskaper inom UNIX administration, nätverksadministration, C, Fortran 90 och scriptspråk. Erfarenhet av datordrift i fleranvändarmiljöer är en fördel. Goda språkkunskaper krävs i såväl svenska som engelska. Du är bra på att samarbeta med andra, kommunicera och är serviceinriktad.

I sin verksamhet behöver universitetet både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter. Universitetet välkomnar därför kvinnor och män till alla slag av anställningar. Flertalet av våra tekniska experter inom centrat är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Lön: Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Upplysningar: Föreståndare Anders Ynnerman, tel 013-282625, Email anders@nsc.liu.se eller teknisk chef Mats S. Andersson, tel 013-282568, Email msa@nsc.liu.se. Fackliga företrädare är Gerhard Raunio (SACO) tel: 013 /28 12 12 och Anne Jifält (OFR/S) tel: 013/22 46 05.

Ansökan: Till registrator ställ ansökan, märkt Dnr LiU 1471/99-32 jämte meritförteckning och de handlingar sökanden önskar åberopa skall senast 1999-11-25 ha inkommit till:

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING.

Linköpings universitet har ca 3000 anställda, 21 000 studenter, 1200 forskarstuderande samt en ekonomisk omslutning på 1700 Mkr. Utbildning och forskning bedrivs inom Tekniska högskolan, Hälsouniversitetet och filosofisk fakultet.