KUNGÖRELSE                      Dnr LiU 996/07-32
                                                                   
2007-08-15


LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar anställningar (en eller två) som

Systemexpert – Distribuerade system

med placering vid Nationellt Superdatorcentrum (NSC), Campus Valla
 
Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet utvecklar och driver storskaliga datorsystem och lagringsresurser för akademiska användare över hela Sverige och för våra samarbetspartners Saab AB, SMHI och Nordic Data Grid Facility (NDGF).

NSC erbjuder en möjlighet att verka i den internationella frontlinjen av dator- och lagringssystem. Vår verksamhet sker också i nära samarbete med världsledande beräkningsrelaterad forskning. För de nedan beskrivna anställningarna gäller att arbetet är knutet till det sk. WLCG-projektet (http://lcg.web.cern.ch/lcg/) vid CERN, som har som huvudsyfte att lagra och analysera uppmätta data från LHC (Large Hadron Collider), samt till det svenska grid-projektet SweGrid.

Arbetsuppgifter: Administration och utveckling av hårdvaru- och programvarusystem i en distribuerad Linux-miljö med inslag av grid-teknologi. Användarstöd är en viktig del i arbetet. Viss jourverksamhet utanför ordinarie arbetstid kan ingå.

Önskvärda kvalifikationer: Civilingenjörsexamen inom Datateknik/Datavetenskap eller motsvarande kompetens inom det datatekniska området förvärvad på annat sätt. Vi ser gärna sökande med erfarenhet från ett eller flera av nedanstående områden:

·        Systemadministration av Linux, gärna i klustermiljö

·        Kösystem och schemaläggare, t.ex. Torque, Maui, Moab, PBS, SGE

·        Datorspråk: C, C++, olika scriptspråk

·        Datasäkerhet

·        Disk- och bandlagringssystem

·        Forskningserfarenhet inom ett beräknings- eller dataintensivt vetenskapligt område

För anställningarna krävs dessutom god förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska. Höga krav ställs även på samarbetsförmåga och kommunikation med kollegor och användare.

Inom Linköpings universitet vill vi ta vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser olikheter inom personalgruppen som något som berikar arbetet och ökar förutsättningarna att nå bra resultat.

 

Lön: Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange lönekrav i ansökan.

Tillträde: Efter överenskommelse

 

Upplysningar: 

För mer information kontakta föreståndare Sven Stafström, tel 013-282536 eller för mer tekniskt orienterade frågor, Leif Nixon, tel 013-282654. Fackliga företrädare är Håkan Johanson (SACO), tel 013-28 10 59, hakjo@ffk.liu.se och Caroline Kelly (OFR/S), tel 013-28 40 97 carke@kfu.liu.se. Personalintendent Ulrica Larsson, tel 013-28 10 38 ulrica.larsson@liu.se, lämnar upplysningar om anställningsvillkor och ärendets formella handläggning.

 

Ansökningsförfarande: Ansökan, märkt med Dnr LiU 996/07-32 jämte meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa skall senast 2007-09-01 ha inkommit till universitetets under adressen:

 

Linköping universitet

Registrator

581 83 Linköping.