About NSC  
Staff
Address
Board
Progress Reports
Newsletters
Meeting Rooms
Cluster info
HPC Links
 
 
 
 
 
 
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar tre anställningar som HPD - Systemexperter med placering vid NSC


Jobba med världsledande datorer och tillämpningar vid NSC

Nationellt superdatorcentrum (NSC), placerat vid Linköpings universitet, driver storskaliga parallelldatorsystem och avancerad datorgrafikutrustning för visualisering och virtuell verklighet, ger kurser i användning av högpresterande datorer, driver en help-desk, samt samarbetar direkt med forsknings- och utvecklingsprojekt inom HPD-området. NSCs datorer är tillgängliga för användare året runt dygnet runt.


NSCs resurser används till

  • Akademisk forskning från hela landet

  • Utvecklingsprojekt vid Saab AB

  • SMHI:s väderprognoser och klimatsimuleringar

  • Visualisering och VR vid LiU

NSC driver

  • Cray T3E parallelldator

  • Sgi 3800 delatminnesdator

  • Sgi Onyx2 RealityMonster

  • Linux-baserade PC-kluster

 

Vid NSC erbjuds möjligheter att jobba i frontlinjen med världsledande datorsystem och utveckla kompetens på framtidens teknologier redan idag. NSC:s datorsystem bygger på världsledande teknologi. Under 2002 kommer NSC att driftsätta ett flertal nya system bl.a. PC-kluster som konstrueras och byggs vid NSC. Har du ett brinnande intresse för framtidens datorer och deras användning, är NSC rätta platsen för dig.


Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med konfigurering, tuning och drift av beräkningssystem och storskaliga lagringshierarkier samt datorinfrastruktur för NSC. Du kommer även att ingå i NSCs grupp för tekniskt användarstöd och optimeringshjälp och växelverka med forskare som använder NSCs datorer inom ledande svenska forsknings- och utvecklingsprojekt. Möjlighet finns också att delta i NSCs tekniska utvecklingsprojekt. Inom ramen för anställningen kommer viss beredskap utöver ordinarie arbetstid att ingå. Teknikbevakning genom deltagande i internationella konferenser och möten är en av de stimulerande uppgifterna.


Önskvärda kvalifikationer: Civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har dokumenterade kunskaper inom UNIX administration, nätverksadministration, C, Fortran 90 och scriptspråk. Erfarenhet av parallelldatorer och parallelldatorprogrammering, datordrift i fleranvändarmiljöer och tillämpningsområden inom HPD är meriterande.


För anställningarna gäller dessutom, goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska. Du är bra på att samarbeta med andra, kommunicera och är serviceinriktad.


I sin verksamhet behöver universitetet både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter. Flertalet av våra tekniska experter inom centrat är män, därför ges kvinnor, vid i huvudsak lika meriter i övrigt, företräde vid tillsättning av denna anställning.


Tillträde: Efter överenskommelse.


Lön: Universitetet tillämpar individuell lönesättning som anpassas till den anställdes kompetens och den omgivande arbetsmarknaden. Ange löneanspråk i ansökan.


Upplysningar: Föreståndare, Anders Ynnerman, tel 013-28 26 25, email anders@nsc.liu.se eller Teknisk Chef Mats S. Andersson, tel 013-28 25 68, email msa@nsc.liu.se. Fackliga företrädare är Gerhard Raunio (SACO) tel 013-28 12 12 och Anne Jifält (OFR/S) tel 013-22 46 05. Personalintendent Maria Herrmann 013-28 10 38, lämnar upplysningar om lön och andra anställningsvillkor.


Ansökningsförfarande: Ansökan märkt Dnr LiU 364/02-32 (HPD - Systemexperter), jämte meritförteckning och de handlingar sökanden önskar åberopa skall senast 2002-03-27 ha inkommit till: Registrator, Linköpings universitet, 581 83 LINKÖPING.


För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas!Page last modified: 2002-12-11 13:56
For more information contact us at info@nsc.liu.se.