CRAY C90

Linköpings då snabbaste dator, installerad oktober 1996 och tagen ur drift september 2000.

Konfiguration

Den ursprungliga CRAY-1 med en processor och 1 M ord primärminne samt cykeltid 12,5 ns var i drift i Linköping från 1983 till 1989 och dess efterträdare Cray X-MP med 4 processorer (cykeltid 9,5 ns) och 8 (senare 16) M ord primärminne byttes 1993 mot en Y-MP med 8 processorer (cykeltid 6 ns) och 64 M ord.

Ytterligare upplysningar viahttp://www.nsc.liu.se/

Last modified: January 28, 2003